Restaurant Shabu Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Shabu-Shabu Restaurant

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Restoran Shabu Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Restoran Shabu-Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Mizi Shabu Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Restoran Shabu Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Mizi Shabu-shabu Japanese Steamboat Restaurant (美子火锅)

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Mizi Shabu-Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Mizi Shabu Shabu

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes

Shabu-Shabu Restaurant

Bandar Puteri Puchong, Puchong, Selangor
0 Likes