Chicken Katsu + Hire Katsu(炸猪嫩肉) + Rosu Katsu(炸猪上肉) Zen

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Chicken Katsu + Hire Katsu + Rosu Katsu

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Boneless Chicken Teppan

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Chicken Katsu Tamagotoji

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Athena's Grilled Chicken

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Grilled Chicken Salad

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Whole Roasted Chicken

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Spicy Chicken with Cheese Manakeesh

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Grilled Chicken Salad

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Spicy Chicken with Cheese Manakeesh

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Whole Roasted Chicken

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Whole Grilled Spicy Chicken

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Chicken Shawarma Platter

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Grilled Chicken Salad With Aioli Dressing and Rocket

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Roast Chicken

Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Fried Chicken Set

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Chicken Katsu TamagoToji

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes

Chicken Slices

Pavilion KL, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur
0 Likes