Mủ Trôm, Mủ Gòn & Hột É 正宗越南果肉凉茶【RM4.80(热);RM5(冷)】 @ Quê Hương Tôi Vietnamese Cafe (正宗越南小食馆)

0 Likes

Tags

Hot

Similar photos

Photos by jazz

Photos about Quê Hương Tôi Vietnamese Cafe (正宗越南小食馆)