Bun Bo Xao 正宗越南炒香茅牛肉米粉 (Vietnam Fried Lemongrass Beef Noodle Salad) RM 7.00 @ Quê Hương Tôi Vietnamese Cafe (正宗越南小食馆)

0 Likes

Tags

Similar photos

Photos by applefish

Photos about Quê Hương Tôi Vietnamese Cafe (正宗越南小食馆)