otak-otak sandwich

Bangsar Village, Jalan Telawi 1, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
2 Likes

Pasta With Beef Bacon M Squid And Otak Otak

Bangsar Village, Jalan Telawi 1, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
0 Likes

Otak-otak

Bangsar Village, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Otak-otak Stick

Bangsar Village, Jalan Telawi Satu, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
0 Likes