Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
1 Likes

Choc Peanut Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
1 Likes

Mincedmeat Crumble Pie with Vanilla Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Mincemeat Crumble Pie with Vanilla Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Waffle with Matcha Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Vanilla Ice Cream with Shiokoji Collagen

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Nori & Yogurt Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Waffle with Matcha Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Vanilla Ice Cream with Shiokoji Collagen

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Yoghurt Ice cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Ice-cream Cake

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Oreo Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Oreo Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Chocolate Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Peanut Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Strawberry Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Rainbow Soy Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Ice Cream

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes