Banh Flang (Vietnam Egg & Milk Pudding) 正宗越南鸡蛋奶油布丁 RM 2.50 @ Quê Hương Tôi Vietnamese Cafe (正宗越南小食馆)

0 Likes

Tags

Similar photos

Photos by applefish

Photos about Quê Hương Tôi Vietnamese Cafe (正宗越南小食馆)