Asari Sakamushi (あさり酒蒸し) RM 20.00 @ Kura Japanese Restaurant 蔵

0 Likes

Photos by wenching_86

Photos about Kura Japanese Restaurant 蔵