curry udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
2 Likes

 Udon with the Soup

Palm Square, Jaya One, Jalan University, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Curry Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Chicken With Udon Soup

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hiyashi Udon With Sesame Sauce

Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Kakiage Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Niku Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hot and Spicy Mapo Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Kakiage Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Cha Cheong Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Marufuku Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

House Special Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Niku Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Niku Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Nabeyaki Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Nabeyaki Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Niku Soup Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

House Special Udon

Palm Square, Jaya One, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes