Rose tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Iced Lemon Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hot Green Tea and Cold Chinese Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Iced Lemon Tea and Hot Green Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Frosty Lemon Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Iced Peach Tea and Coke

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Green Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Green Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Thai Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Iced Lemon Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Iced Lemon Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hot Green Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Iced Lemon Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Milk Tea and Strawberry with Aloe Vera

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Green Tea

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes