Stir-fried spaghetti

Jalan 9/62a, Taman Manjalara, Kuala Lumpur
0 Likes

Baby Shrimp Stir-Fried Vermicelli

Jalan Medan Putra 1, Taman Manjalara, Kuala Lumpur
0 Likes

Stir-fried Garlic "ChoySam"

Jalan 8/62a, Taman Manjalara, Kuala Lumpur
0 Likes