Teriyaki Salmon Steak

Bangsar Village, Jalan Telawi Satu, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
1 Likes

Steak

Bangsar Village, Jalan Telawi 1, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
0 Likes

Pepper Steak bites

Bangsar Village, Jalan Telawi Satu, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
0 Likes

Wagyu Steak Pie

Bangsar Village, Jalan Telawi Satu, Bangsar Baru, Kuala Lumpur
0 Likes