Hana Dining + Sake Bar

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hana Dining + Sake Bar

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hana Dining + Sake Bar

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

HANA DINING SAKE BAR

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

HANA DINING SAKE BAR

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hana Dining & Sake Bar Jolly Kaiseki @ Sunway Pyramid

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Cozy Japanese decor at Hana Dining & Sake Bar, Sunway Pyramid

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hana Dining Sake Bar

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hana Dining Sake Bar

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Hana Dining Sake Bar

Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Sake Oyako Don Set

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Sake no Oyako Sanshumori

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Sake no Oyako Sanshumori

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Sake Sanmai

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Sake Roll

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Sake

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Japanese Sake

Sunway Pyramid, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes