Black Angus Rib Eye Steak

Jalan Kasah, Taman Bukit Damansara, Kuala Lumpur
0 Likes

Rib Eye Steak

Jalan Kasah, Medan Damansara, Kuala Lumpur
0 Likes

Rib Eye Steak

Jalan Kasah, Medan Damansara, Kuala Lumpur
0 Likes