Pie Tee Cup with Zu Hu Char

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
1 Likes

Seafood Pie

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Pie

Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Mixed Seafood Pie

Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Seafood Cream Pie

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Pie Tee Cup with Jiu Hu Char (娘惹炒鱿鱼丝配金杯薄饼)

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Pie Tee Cup with Zu Hu Char 鱿鱼炒金杯薄饼

Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Nyonya Pie Tee Cup

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Nyonya Pie Tee Cup (娘惹金杯薄饼)

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes

Nyonya Kuih Pie Tee (娘惹金杯薄餅)

Eastin Hotel Penang, Solok Bayan Indah, Queensbay, Bayan Lepas, Penang
0 Likes