Poached Pears, Rocket and Gorgonzola Dressing

Saujana Resort, Jalan Lapangan Terbang SAAS, Shah Alam, Selangor
0 Likes

Chilled Fragrant Pear with Aloe Vera and Sea Olive in Longan Syrup

Saujana Resort, Jalan Lapangan Terbang SAAS, Shah Alam, Selangor
0 Likes

Warm Fragrant Pear and Aloe Vera in Longan Syrup

Saujana Resort, Jalan Lapangan Terbang SAAS, Shah Alam, Selangor
0 Likes

Double Boiled Pear with Red Dates

Saujana Resort, Jalan Lapangan Terbang SAAS, Shah Alam, Selangor
0 Likes