Kuey Teow Th'ng

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Th’ng Kedai Makanan Kim Lee

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Th’ng Kedai Makanan Kim Lee

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Th’ng Kedai Makanan Kim Lee

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Thng in the next shop ( Kim Lee Coffee Shop) delicious!

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Char Koay teow

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Kim Lee Coffee Shop's Kuay Teow Teng

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Theng 阿海粿條汤

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Th'ng

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Th'ng

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Theng

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Koay Teow Theng

Macalister Lane, Penang
0 Likes

Kuay Teow Teng (Soup)

Macalister Lane, Penang
0 Likes