Hakka Char Yoke "fried pork"

Taman Johor Jaya, Johor Bahru, Johor
1 Likes

Hakka Lei Cha 客家擂茶

Jalan Sutera, Taman Sentosa, Johor Bahru, Johor
0 Likes

Hakka Yong Tau Foo

Setia Indah, Johor Bahru, Johor
0 Likes