Deep Fried Tofu

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Japanese Deep Fried Tofu Rm5.50/3 pcs

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Deep Fried Tofu with Basil Leaves

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes