Fresh Fried Fish Fillet

Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes

Fried Red Snapper Fish Fillet

Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes

Fried Red Snapper Fish Fillet

Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes

Fresh Fried Fish Fillet 

Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes

Fried Fish Fillets with Butter

Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes

Butter Milky Fish Fillet

Jalan Radin Anum, Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes

Fish Fillet Rice

Jalan Radin Anum, Sri Petaling, Kuala Lumpur
0 Likes