Steam Patin Catfish (Pak Su Kong)

Jalan satu, Bagan Samak, Bandar Baharu, Kedah
0 Likes

Steam Spicy Sour Pak Su Kong aka Catfish

Jalan Satu, Kampung Bagan Samak, Bandar Baharu, Kedah
0 Likes